Arrangementer

Copyright 2018 © All Rights Reserved

Albertslund Kol Forening

Arrangementer

Kommende arrangementer

 

ÅRETS ”SKOVTUR” SOMMERKOMSAMMEN PÅ SPISESTEDET MOSEN – VALLENSBÆK

 

Igen i år byder foreningen på hyggeligt samvær med spisning.

 

Det skal foregå den 22. juni 2018 kl. 18

(tidligere meddelt 29. juni)

 

Menuen er som sidste år:

Stegt flæsk med kartofler og persillesovs

 

Du skal blot selv betale for drikkevarer samt medbringe dit gode humør

 

Af hensyn til bordreservering må du give Lilian besked om deltagelse senest den 14. juni 2018.

 

 

Bestyrelsen Albertslund Kol Forening

 

 

Tidligere arrangementer:

Nu er det tid for et af foreningens forårsarrangementer.

Under overskriften

 

”Hvordan har vi det ? ”

 

holder vi et møde i Sundhedshuset, Udsigten på 2.sal

Tirsdag d. 29. maj kl. 16.30 – 18

 

På dette uformelle møde vil vi sprede vores egne tanker og erfaringer, så de forhåbentligt kan blive til glæde for flere.

-Det kunne være tanker omkring åndedrætsbesvær

Hvordan påvirker det min dagligdag: fysisk – mentalt – socialt

Hvordan får jeg skubbet til mine grænser for, hvad jeg kan

Hvilke metoder hjælper mig

Skal man lave aftaler med sig selv / evt. andre

-Det kunne være ”triste” tanker om hele livssituationen

-Det kunne være den positive historie, der flyttede noget

-Det kunne være tips og ideer, som har hjulpet dig

-Det kunne være………

Der vil ikke være noget traktement på mødet.

 

Tilmelding til Lilian senest 24.maj

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

ALBERTSLUND KOL FORENING AFHOLDER TEMADAG OM KOL

ONSDAG DEN 10. MAJ KL. 16:30 –18:00 FOR ALLE BORGERE I KOMMUNEN. DET FOREGÅR I KANTINEN PÅ RÅDHUSET OG DER VIL VÆRE KAFFE, TE OG KAGE.

 

 

Velkomst ved formand for velfærdsudvalget Nils Jensen.

Kort oplæg om sygdommen KOL ved sygeplejerske Laila Barkani. Dernæst en lille smagsprøve på, hvad KOL-træning er, ved fysioterapeut Katrine Storm Piper samt vigtigheden af at træne.

 

Efterfølgende vil der være ”stationer”, hvor du kan få målt din lungefunktion (lungefunktionstest/spirometritest ved to sygeplejersker), der vil være en station, hvor diætist Camilla Banke Birk kan fortælle om den rette kost for lungepatienter, apoteket vil vejlede om rygestop og hjælpemidler til rygestop, fysioterapeuten kan vejlede om, hvad du selv kan gøre for at holde dig i form samt evt. vejlede om brug af en pepfløjte, sygeplejersken vil kunne svare på spørgsmål om sygdommen, og Albertslund KOL forening kan fortælle om de fordele, et medlemskab af foreningen har og ikke mindst de træningsmuligheder, vi tilbyder med fysioterapeuter i Sundhedshuset flere gange ugentligt.

 

ALLE ER VELKOMNE

VEL MØDT

 

 

Ringbæk pointerede, at man generelt ikke kan forbedre sin lungefunktion, men især en styrkelse af de store muskler i arme og ben gør det nemmere at færdes. Det at gå op af en trappe bliver mindre hårdt for lungerne, jo flere muskler du har i benene – og på den måde føles det lettere at leve med sygdommen.

Kursus i åndedræt

Kursus i åndedræt torsdag d. 4. juni kl. 16-18 på Albo for medlemmer. Ring og hør nærmere på tlf. 30 95 25 32 eller 22 63 66 19.

 

Grillhygge:

Grillhygge fredag d. 26. juni kl. 18 hos Kirsten og Torben. Tilmeldingsfrist fredag d. 19. juni.

 

KOL tema-eftermiddag torsdag den 19.9.2013

Kol foreningen var atter værter ved et arrangement for alle borgere i Albertslund kommune. Der var oplæg af overlæge Thomas Ringbæk, lungefunktionstests, medicinvejledning af Albertslund Apotek, eksempel på træning samt foredrag af en fridykker.

Det blev en velbesøgt dag med over 50 fremmødte og nye medlemmer er kommet til i forlængelse heraf.

Træningen er jo stadig noget af det bedste vi kan gøre for os selv, og mange var interesserede i at høre om træningsmulighederne.

Så er du også interesseret i at høre mere er du meget velkommen til at kontakte os.

Referat af KOL-Foreningens arrangement medio april 2012 - en god oplevelse

Albertslund KOL-Forening arrangerede et møde for alle interesserede i Albertslund midt i april 2012 i kantinen på Albertslund rådhus.

Mødet blev indledt med et foredrag af overlæge Thomas Ringbæk fra Hvidovre Hospital, som fortalte om sygdommen KOL, og endnu engang blev det pointeret at træning, træning og atter træning er det, der kan hjælpe KOL patienter rigtigt meget, kombineret med den medicin, der er behov for.

Endvidere blev vi orienteret om de forskellige medicinmuligheder.

Der blev orienteret om foreningen - dens opståen og vores visioner om mere træning fremover. Mange havde ikke hørt om foreningen,  selv om der er lagt brochurer ud hos samtlige praktiserende læger, på biblioteket, apoteket, frivilligcentret, rådhuset med mere.

Nu håber vi, at ringene spredes i vandet, og at vi på sigt kan skaffe træningsmulighed for alle de, som måtte ønske det.

Det kræver en del penge, så vi venter nu spændt på svar fra TrygFonden, og vi vil på sigt søge flere fonde.

En sygeplejerske tog efterfølgende - spirometri prøve – (lungefunktionstest) på de, der var interesserede, og det var mange!!!

Der blev grinet og pjattet, og stemningen var rigtig god.

Herefter blev der trænet, og der blev gået til den med stor ildhu, selvom det var sidste punkt på dagsordenen, og fysioterapeuten var da også imponeret over vores formåen.

Til sidst blev der kaldt til træning af fysioterapeuten, som med stor entusiasme fortalte om vejrtræknings metoder, som kan lette i det daglige samt en masse gode råd, som vi kan bruge fremadrettet.

Mødet var særdeles godt besøgt, idet ikke mindre en 43 havde fundet vej for at deltage i den fine orientering, der var tilrettelagt, og at foreningen fik tilført 9 nye medlemmer, er vi rigtig glade for.