Historien bag foreningen

Historien bag foreningen

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom og er en lungesygdom, der rammer mange danskere.

De fleste er 50-60 år, når diagnosen bliver stillet.

Sygdommen er imidlertid snigende, og man kan have været syg i mange år, inden diagnosen KOL bliver stillet. Det typiske tegn på KOL er åndenød ved anstrengelse. Åndenøden skyldes, at lungefunktionen er permanent nedsat

Ca. 430.000 danskere lever med sygdommen, men kun halvdelen af dem ved, at de har den. Kronisk betyder, at man skal leve med sygdommen resten af livet. Man kan bremse udviklingen i sygdommen, men den forsvinder aldrig helt. Obstruktiv betyder at luftvejene er obstruerede, dvs. forsnævrede, så lufttransporten kræver et større arbejde end normalt.

Historien bag foreningen

Ideen til foreningen opstod under et rehabiliteringsforløb for KOL patienter i Albertslund kommune.

Det at få diagnosen kan i sig selv være utroligt hårdt, ”man går ind af døren hos lægen som rask, får foretaget en spirometri (puste) prøve og går ud af døren som kronisk syg” – med alt, hvad det nu indebærer på kort sigt, på langt sigt og for mange med en masse kaotiske tanker om, hvordan man skal forholde sig til det, hvordan man skal forholde sig til familien og ikke mindst, hvordan man skal tackle det - både fysisk og mentalt.

Der blev trænet, der blev grinet, der blev snakket, og vi gik derfra med følelsen af at gøre noget godt for os selv i et fællesskab med ligestillede og ikke mindst at se resultater af vores indsats i form af bedre kondition.

I rehabiliteringsforløbet, som var fantastisk godt tilrettelagt, oplevede vi et fællesskab, hvor der også var plads til grin, et fællesskab, der gjorde, at man ikke var alene om sine problemer og det gav mod og lyst til at fortsætte med at møde op til træning sammen med gruppen, som man efterhånden kendte, og hvor det var ok ikke at kunne det hele.

Men tanken om, at det var et tidsbegrænset forløb gjorde, at nogle af os fik lyst til at arbejde på at få fortsat træning fremadrettet. Mest af alt sammen med andre i trygge rammer, hvor det var ”tilladt” at puste og at vise ansigt, når det ikke lige var til at få vejret.

Vi talte med kommunens repræsentanter, som foreslog os at træne i et lokalt fitness center. Vi ved, at nogle startede der, mens andre syntes, det var for voldsomt at være offentligt til skue med vejrtræknings­problemerne.

Sideløbende hermed har vi så været i dialog med kommunen, til møde med sundhedschefen og andre repræsentanter, og vi valgte at søge §18 midler, stats midler, der er afsat til at danne  frivillige foreninger, og som kommunerne får bevilget via bloktilskuddet. Vi blev glade, da vi fik bevilget kr. 44.000 - til dækning af træning 2 gange ugentligt med fysioterapeuter som trænere i 10 måneder. Derudover har vi fået bevilget kurser til 2 personer, så vi fremadrettet selv kan blive ”trænere”

Fremtiden kan vi endnu ikke spå om, men at have muligheden er vi glade for, og vi vil gerne arbejde for sagen.

Udover træning er det også vores mål, at vi kan være en støttegruppe/netværksgruppe, så vi har mulighed for at bruge hinanden til snak om det, der nu rører sig og bruge hinandens individuelle ressourcer.

Vi fik blandt andet bevillingen, fordi kommunen har problemer med at anvise os egnede lokaler til træning med de dertil hørende redskaber, hvor lokalerne i Humlehusene jo er perfekte til vores målgruppe.

Jo flere medlemmer, vi kan rekruttere til foreningen, jo stærkere står vi i forhold til Albertslund kommune om at skaffe fortsat træning til alle med KOL lang tid fremover som et nødvendigt kommunalt tilbud.

Kontakt:

Lilian Hottenroth, tlf. 22 63 66 19

Hugo Vitved, tlf. 51 94 69 13

- eller på mail: Albertslund.kol.forening@gmail.com