Formandsberetninger og referater

Formandens beretninger

Formandens beretning for foreningsåret  2023

 

Foreningen tæller 32 medlemmer,hvoraf 6 er passive medlemmer. Der er således sket et fald i antallet afmedlemmer, udmeldinger pga. sygdom og dødsfald.

Der er i alt 36 træningstimer iforeningen fordelt på 26 aktivt trænende.

Bestyrelsen er meget åben fortiltag, der kan skaffe os flere medlemmer.

Der har i årets løb væretfølgende arrangementer

- Foredrag ved lungelæge påNæstved Sygehus

Godt besøgt og helt up to date.Han kunne svare på hvad som helst og forklare på bedste pædagogiske vis

- Vinarrangement for de fåfrelste i foreningen

- Sommerflæsk i Mosen

- Julefrokost På Cafe Felix

De 2 spisearrangementer, somforeningen sædvanligvis betaler, er efter hånden blevet noget dyre, de kosterhver især 189,- pr. næse. Der skal nok til at påtænkes en vis brugerbetaling.

Det er en hyggelig forening, vihar- gode, solide og mødefaste fysser, som vi er meget glade for.

Jeg vil takke Lilian og Alex foret godt samarbejde, og specielt takke Alex for hans store arbejde som kasserer,samt livline for en række af vores medlemmer.

Tak for et godt foreningsår

Hugo

Formand


Generalforsamling 30. januar 2024

Referat af ordinær Generalforsamling 30. januar 2024


Vi havde desværre et par afbud, så vi havde et fremmøde på 16 medlemmer. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning for året 2023
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 1/1 – 31/12 2023
 4. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 24.1.2024)
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent og træningsgebyr
 6. Valg af Formand og bestyrelsesmedlem. Hugo & Lilian er villige til genvalg
 7. Valg af revisor
 8. Valg af suppleanter
 9. Eventuelt


Formanden bød velkommen

Ad pkt. 1

Hugo (formand) blev valgt som dirigent og Liilian blev valgt som referent.

 

Ad pkt. 2

Formanden oplæste sin beretning (er lagt på vores hjemmeside). Hugo oplyste at foreningen nu har 32 medlemmer hvoraf 26 er aktive på de fire træningshold.

Hugo fortalte om året: vi har desværre haft en nedgang af medlemmer (herunder 2 dødsfald)

Arrangement med læge fra Næstved Sygehus, god og grundig information om kol sygdommen.

Sommerfrokost på Mosen: Stegt flæsk med persillesovs. Julefrokost på gl. Cafe Felix . Måske lidt for dyrt . . . . . . . . . .

Tak til Alex og Lilian for deres arbejde med foreningen

 

Ad pkt. 3

Alex (kasserer) fremlagde regnskab. Dette blev godkendt.

 

Ad pkt. 4

 1. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 24.1.24)

Bestyrelsen fremlagde forslag om vedtægtsændringer. 

 • Foreningen er primært for borgere i Albertslund (PGF 1)
 • Medlemmer med andre lungesygdomme end KOL, kan nu også deltage i træningen (PGF 2)

Ændringsforslag blev godkendt

.

 

Ad pkt. 5

Budgettet blev fremlagt og godkendt. Kontingent og træningsgebyr uændret

 

Ad pkt. 6

Formand: Hugo blev genvalgt 

Bestyrelsesmedlem: Lilian blev genvalgt

Kasserer: Alex ikke på valg

 

Ad pkt. 7

Revisor: Hanne blev genvalgt

 

Ad pkt. 8

Suppleanter: Tage blev genvalgt

 

Ad pkt. 9

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Referent: Lilian