Medlemsorientering

Medlemsorientering

Kontingent og betaling for træning


Kontingent for medlemskab af foreningen blev på generalforsamlingen fastsat til 100 kr. pr. år. Betaling sker senest d. 5 januar eller i forbindelse med indmelding.


Træner man 1 x ugentligt, koster det  100 kr. pr. måned, som skal betales månedligt forud.


Træner man 2 x ugentligt, koster det 200 kr. pr. måned, som skal betales månedligt forud.


Betaling for træning skal ske senest d. 5. i måneden


Bankoplysninger:


Nordea Bank


Reg.nr. 2277   Kontonummer  4383312960


OBS! OBS! OBS! Husk endelig at anføre dit navn eller anden identifikation når du betaler.

Der kan betales via netbank, eller der kan laves en fast overførselsaftale fra eget pengeinstitut til KOL foreningens konto.


De få, som ikke har denne mulighed, kan betale kontant efter nærmere aftale med


Alex på tlf. 52 58 73 40

Hugo på tlf. 51 94 69 13