Medlemsorientering

Medlemsorientering

Vigtig information

Albertslund Kol Forening                                                                                                                                         Tirsdag d. 10. marts 2020

Til foreningens medlemmer,

fysioterapeuter og andre samarbejdspartnere.

 

Foreningen stopper fra d.d. al træning samt andre fastsatte arrangementer, herunder generalforsamling, på grund af den eskalerende coronavirus.

Statsministeren har i dag på et pressemøde opfordret den danske befolkning til at passe på de ældre, de svagelige samt dem med kroniske lidelser, herunder især folk med lungelidelser, og det billede, der tegner sig for den nære fremtid er skræmmende, da smitte mellem folk er konstateret uden, at det har forbindelse med udlandet.

Når en sådan opfordring offentliggøres, må vi som udsat gruppe også passe på os selv og aflyser derfor alle aktiviteter foreløbigt frem til og med d. 20. april, hvorefter I vil høre nærmere.

Vi opfordrer til, at I passer rigtig godt på jer selv.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kontingent og betaling for træning 

Kontingent for medlemskab af foreningen blev på generalforsamlingen fastsat til 100 kr. pr. år.

Træner man 1 x ugentligt, koster det  50 kr. pr. måned, som skal betales månedligt forud.

Træner man 2 x ugentligt, koster det 100 kr. pr. måned, som skal betales månedligt forud.


Bankoplysninger:

Nordea Bank

Reg.nr. 2410   Kontonummer  4383 312 960

OBS! OBS! OBS! Husk endelig at anføre dit navn eller anden identifikation når du betaler.

Der kan betales via netbank, eller der kan laves en fast overførselsaftale fra eget pengeinstitut til KOL foreningens konto.

De få, som ikke har denne mulighed, kan betale kontant efter nærmere aftale med


Lilian på tlf. 22 63 66 19.

Hugo på tlf. 51 94 69 13


Copyright 2018 © All Rights Reserved

Albertslund Kol Forening